Концепцията SALUTEM е нашата гаранция за успех – прецизна квалификация и интеграция Вашите специалисти по здравни грижи трябва да имат възможността да повишат образованието си в Германия и да се възползват от богатия опит в немската здравна система. Ето защо ние планираме всяка професионална кариера индивидуално съвместно с кандидата и работодателя. узнай повече ...

Осигуряване на качеството

Заедно успяваме

Работодателите посочват носталгията като водещ мотив за прекратяването на трудовите правоотношения. Като превантивна мярка за предотвратяване на прекъсвания на трудовите правоотношения сме включили в нашата концепция за набиране на кадри и профилактика срещу носталгията. Ние придружаваме служителите при стартиране на професионална им кариера през първата година на български език.

Централно място заемат трите отправни точки:

  • Особено през първите 12 месеца специалистите по здравни грижи непрекъснато биват насърчавани да подобряват личната си езикова компетентност.
  • Съветваме ги и ги мотивираме да участват в курсове за интеграция, които ние предлагаме или центрове за квалификация и преквалификация.
  • Ние насърчаваме и подкрепяме комуникацията с дома (напр. Skype), за да се улесни привикването към новите условия на живот.

Наемането на чуждестранни специалисти по здравни грижи е шанс за Вас

За 100 обявени работни места кандидатстват само 37 специалисти по здравни грижи, които са били регистрирани като безработни. Демографските изменения и променящата се обща картина на заболеваемостта с нарастване на броя на хроничните заболявания и мултиморбидните състояния допълнително ще усилят недостига на квалифицирана здравна работна ръка, особено в сектора на грижите.

В същото време в страните от и извън ЕС има голям брой квалифицирани специалисти по здравни грижи, които не могат да намерят работа в родната си страна. От юли 2013 година специалистите по здравни грижи с признато професионално звание "медицинска сестра" имат право да работят дългосрочно в Германия.