Добри перспективи. Топло посрещане. Удоволствие от живота. Като специалист по здравни грижи в Германия ще имате възможност да упражнявате своята професия, да продължите да се развивате в професионално отношение и да се възползвате от натрупания професионален опит в германската здравна система, напр. при евентуално бъдещо завръщане в родната си страна. узнай повече ...

Основателни причини да живеете и работите в Германия

Добри перспективи.

Пазарът на труда в Германия предлага на специалистите в областта на здравеопазването добри шансове с атрактивно възнаграждение. В зависимост от квалификацията и региона специалистите по здравни грижи печелят около 1500-2500 евро бруто на месец, а тези с допълнителна квалификация стигат и до 3500 евро бруто на месечно. Специалистите по здравни грижи получават немски трудов договор със същите условия, както и техните германски колеги (заплата, работно време, почивки и социални придобивки).

Топло посрещане.

Германия е космополитна страна, в която успешно работят международни специалисти в много области. В бъдеще Германия ще залага още повече на миграцията на квалифицирана работна ръка. Специалисти по здравни грижи са необходими спешно, за да се отговори на все по-нарастващата необходимост от персонал в здравеопазването. Позитивният списък на Агенцията по заетостта улеснява миграцията на квалифицирана работна ръка.

Удоволствие от живота.

Германия е страна, в която човек се чувства добре. Балансът между работа и свободно време, оживената културна сцена, климатът, високата сигурност във всекидневния живот и модерната система на здравеопазване са само някои от причините, поради които според проучванията 95% от имигрантите искат да живеят в Германия.

Виж повече: Портал за международни специалисти: www.make-it-in-germany.com