Какви ще бъдат ползите за Вас от наемането на чуждестранни специалисти по здравни грижи? В момента броят на хората, нуждаещи се от грижи в Германия, е 2,3 милиона и ще нарасне до около 3,4 милиона до 2030 г. Още отсега заведенията за обществени услуги се оплакват, че обявените работни места за специалисти по здравни грижи остават продължително незаети. узнай повече ...

Добре дошли на страницата на SALUTEM connect!

Концепцията SALUTEM е нашата гаранция за успех – прецизна квалификация и интеграция

Съдействаме с цялостен подход и конкретни мерки както при нужда от професионална квалификация и мотивация, така и при индивидуално планиране на кариерата. За целта използваме нашето ноу-хау при подбора и наемането на здравни специалисти в международен план. Вие като работодател печелите от това.

Трите фази на концепцията SALUTEM::

Фаза 1: Установяване на контакт в Германия

 • Интервю и оценка на нуждите на работодателя
 • Прецизно предложение за посредничество към работодателя
 • Договорно споразумение между работодателя и агенцията за подбор на персонал
 • Трудов или предварителен договор с болницата, дома за стари хора или заведението за полагане на грижи за избрания кандидат
 • Осведомяване на ръководството, информационна среща за персонала/екипа на учреждението

Фаза 2: Подготовка на кандидатите в родната страна

 • Подбор и избор на кандидати
 • Езикова подготовка в продължение на три месеца (минимум ниво B1 на европейската референтна езикова рамка)
 • Междукултурна осведоменост (страна, хора, култура, администрация в Германия)
 • Помощ при заминаване

Фаза 3: Започване на работа и съвместна помощ при интеграцията

 • Адаптиране на професионалните знания и умения за специалисти по здравни грижи от ЕС (20 часа теория)
 • Адаптиране на професионалните знания и умения и подготовка за изпита за проверка на знанията на специалисти по здравни грижи от страни извън ЕС (140 часа теория, четири седмици, при необходимост и извън работно време)
 • Признаване на професионалната квалификация
 • Индивидуално планиране на кариерата заедно с работодателя
 • Обратна връзка от работодателя след 3, 6 и 12 месеца
 • Оценка след първата година на работното място

Нашият опит е от полза за Вас

SALUTEMconnect има дългогодишен опит в международното сътрудничество при набиране на кадри в областта на здравеопазването. Ние сме здравни специалисти и специалисти по здравни грижи, които посредничат при подбора на кадри.

Нашите клиенти са главно болници, домове за стари хора и институции за полагане на грижи в Германия. Като компетентен партньор предлагаме на работодатели и кандидати за работа следните услуги:
 • Набиране на специалисти по здравни грижи от цял свят за германския пазар на труда
 • Анализ за съответствие между работодатели и кандидати
 • Езиково обучение и междукултурно опознаване
 • Адаптиране на професионалните знания и умения
 • Помощ при интеграцията в Германия